Click เพื่อเข้าสู่เว็บหรรษาใหม่
 
  ข่าว | ดารา | บันเทิง | เกมส์ | เพลง | วีดีโอ | ดวง | ไลฟ์สไตล์ | อารมณ์ดี | พาสปอร์ต | สตูดิโอ | แฟนคลับ
       
Health
คาร์ดิแนล เฮลท์ ได้เสร็จสิ้นการดำเนินการเข้าซื้อธุรกิจการฟื้นฟูผู้ป่วยของบริษัทเมดโทรนิค
By prdelivery | 343 views | 31 Jul 2017 13:07
 

คาร์ดิแนล เฮลท์ (Cardinal Health) (NYSE: CAH) ประกาศในวันนี้ว่า บริษัทได้เสร็จสิ้นการซื้อกิจการของ เมดโทรนิค (Medtronic) ในธุรกิจการดูแลผู้ป่วยโรคอุดตันในหลอดเลือดดำลึก และธุรกิจภาวะขาดโภชนาการ เป็นมูลค่า 6.1 พันล้านเหรียญ การซื้อกิจการนี้ได้รับการสนับสนุนด้วยเงินลงทุน 4.5 พันล้านดอลลาร์ในตราสารหนี้ประเภทไม่มีหลักประกันฉบับใหม่ เงินสด และเงินกู้ภายใต้การให้สินเชื่อที่มีอยู่ของบริษัท

"ธุรกิจนี้จะทำให้เรามีผลิตภัณฑ์ที่สามารถนำเสนอต่อลูกค้าของเราได้มากยิ่งขึ้น รวมถึงการเป็นแบรนด์ที่มีชื่อเสียงและเข้ากันได้เป็นอย่างดีกับกลุ่มผลิตภัณฑ์และส่งเสริมธุรกิจผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ในปัจจุบันของบริษัทเรา เรารู้จักผลิตภัณฑ์เหล่านี้และพนักงานเป็นอย่างดีและเห็นว่าสมาชิกในทีมร่วมกันทำงานกันอย่างมุ่งมั่นที่จะดูแลและบริการลูกค้าหรือผู้ป่วยอย่างมีคุณภาพ" จอร์จ บาร์แรตต์ ประธานบริษัทและประธานกรรมการบริหารของคาร์ดิแนล เฮลท์ กล่าวต่อไปว่า "เรารู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างมากที่ได้ต้อนรับเพื่อนร่วมงานใหม่จากทั่วโลกเข้าสู่คาร์ดิแนล เฮลท์"

ธุรกิจการดูแลผู้ป่วยโรคอุดตันในหลอดเลือดดำลึกและธุรกิจด้านภาวะขาดโภชนาการประกอบไปด้วยสินค้า 23 หมวดหมู่ในตลาดรวมถึงสถานพยาบาลที่เป็นแบรนด์ชั้นนำในอุตสาหกรรม เช่น Curity, Kendall, Dover, Argyle และ Kangaroo ซึ่งเป็นแบรนด์ชั้นนำที่ใช้ในเกือบทุกโรงพยาบาลในสหรัฐอเมริกา

ก่อนหน้านี้ บริษัทได้ประกาศว่า บริษัทคาดการณ์ว่าจะมีกำไรต่อหุ้นที่ไม่ได้คำนวณตามหลักการบัญชีทั่วไป (non-GAAP?) จากการดำเนินงานต่อเนื่องมากกว่า 0.21 เหรียญต่อหุ้นในปี 2561 ยอดสุทธิจากดอกเบี้ยจ่ายที่เพิ่มขึ้นประจำปีที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่าย และมีต้นทุนเพิ่มขึ้นอีก 100 ล้านเหรียญ ในช่วง 2-3 ไตรมาสแรกหลังจากปิดบัญชี ตามที่ได้เปิดเผยไปก่อนหน้านี้ บริษัทคาดต่อไปว่า การซื้อกิจการจะทำให้กำไรต่อหุ้นที่ไม่ได้คำนวณตามหลักการบัญชีทั่วไปสูงกว่า 0.55 เหรียญต่อหุ้นในปีงบประมาณ 2562 และจะเพิ่มมากขึ้นหลังจากนั้น เมื่อสิ้นปีงบประมาณปี 2563 บริษัทสันนิษฐานว่าผลรวมจะเกินกว่า 150 ล้านดอลลาร์

ธุรกิจการดูแลผู้ป่วยโรคอุดตันในหลอดเลือดดำลึกและธุรกิจภาวะขาดโภชนาการ จะกลายเป็นส่วนหนึ่งในกลุ่มทางการแพทย์ของคาร์ดิแนล เฮลท์ นำทีมโดยนายดอน เคซีย์ ซึ่งเป็นประธานผู้บริหารของกลุ่มผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ ที่จะทำงานในการรวมกิจการเข้าด้วยกัน และคาดว่างานการรวมบริษัททั้งหมดจะแล้วเสร็จได้ภายในอีก 18 เดือนข้างหน้า

ในการทำธุรกรรมนี้ คาร์ดิแนล เฮลท์ ได้ Goldman, Sachs & Co. และ Perella Weinberg Partners LP เป็นที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัท และ Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP และ Jones Day ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางกฎหมาย

การวัดเงินรายได้สุทธิที่ไม่ได้คำนวณตามหลักการบัญชีทั่วไป (รวมทั้งเชิงอรรถ)

เชิงอรรถ (1) คาดว่ากำไรต่อหุ้นปรับลดแบบไม่ได้คำนวณตามหลักการบัญชีทั่วไปจะเพิ่มขึ้นจากการดำเนินงานที่ต่อเนื่องสะท้อนถึง: (ก) รายได้จากการดำเนินงานต่อเนื่อง โดยไม่รวม (1) LIFO ค่าใช้จ่าย/(เครดิต) (2) การปรับโครงสร้างหนี้และการลาออกของพนักงาน (3) ค่าตัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการซื้อกิจการ (4) การเสียหายและ (กำไร) / ขาดทุนของสินทรัพย์ (5) การดำเนินคดี (การกู้คืน) / ค่าใช้จ่ายสุทธิ และ (6) การขาดทุนจากการระงับหนี้โดยหักภาษีสุทธิ ณ ที่จ่าย (ข) หารด้วยจำนวนหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

คาร์ดิแนล เฮลท์ แสดงกำไรต่อหุ้นปรับลดแบบไม่ได้คำนวณตามหลักการบัญชีทั่วไป (non-GAAP) ที่มีการดำเนินงานต่อเนื่องในรูปแบบคาดการณ์ล่วงหน้า การวัดเงินรายได้สุทธิที่โดยการคำนวณตามหลักการบัญชีทั่วไปเชิงคาดการณ์ที่สามารถเปรียบเทียบได้ง่ายที่สุดคือกำไรต่อหุ้นปรับลดจากการดำเนินงานต่อเนื่อง คาร์ดิแนล เฮลท์ ไม่สามารถพิสูจน์กระทบยอดเชิงปริมาณของการวัดรายได้สุทธิแบบไม่ได้คำนวณตามหลักการบัญชีทั่วไปในรูปแบบคาดการณ์ล่วงหน้า เนื่องจากคาร์ดิแนล เฮลท์ ไม่สามารถคาดการณ์ LIFO ค่าใช้จ่าย / (เครดิต), การปรับโครงสร้างหนี้และการลาออกของพนักงาน, ค่าจำหน่ายและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการรวมกิจการซึ่ง คาร์ดิแนล เฮลท์ คาดว่าจะเพิ่มขึ้นอย่างมาก อันเป็นผลมาจากการซื้อธุรกิจการดูแลผู้ป่วยโรคอุดตันในหลอดเลือดดำลึกและธุรกิจภาวะขาดโภชนาการ การเสียหายและ (กำไร) / ขาดทุนของสินทรัพย์ และการดำเนินคดี (การกู้คืน) / ค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็นเรื่องยากที่จะคาดการณ์และประมาณการ โปรดเข้าใจว่ารายการที่ไม่สามารถกลับคืนได้อาจส่งผลกระทบต่อสถานะทางการเงินในอนาคตของคาร์ดิแนล เฮลท์ ได้ รายการเหล่านี้อาจทำให้เกิดกำไรต่อหุ้นและการเพิ่มขึ้นของกำไรต่อหุ้นที่แตกต่างไปจากการคาดการณ์เงินรายได้สุทธิที่ไม่ได้คำนวณตามหลักการบัญชีทั่วไปของบริษัท

เกี่ยวกับคาร์ดิแนล เฮลท์

คาร์ดิแนล เฮลท์ เป็นบริษัทระดับโลกที่นำเสนอผลิตภัณฑ์และการบริการทางด้านสุขภาพแบบครบวงจรซึ่งจะจัดหาโซลูชันที่เหมาะสมกับระบบโรงพยาบาล ร้านขายยาและเวชภัณฑ์ ศูนย์ผ่าตัดแก่ผู้ป่วยนอก ห้องปฏิบัติการทางคลินิกและคลินิกแพทย์ทั่วโลก บริษัทมีผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์และเภสัชกรรมที่ได้รับการพิสูจน์ทางการแพทย์และมีโซลูชั่นที่มีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในธุรกิจแบบสาขา คาร์ดิแนล เฮลท์ เป็นตัวเชื่อมระหว่างผู้ป่วย ผู้ให้บริการทางการแพทย์ ผู้จ่ายเงิน เภสัชกร และผู้ผลิตโดยการประสานงานด้านการดูแลสุขภาพและการบริหารจัดการผู้ป่วยที่ดีขึ้น จากการซื้อกิจการด้านการดูแลผู้ป่วยโรคอุดตันในหลอดเลือดดำลึกและธุรกิจภาวะขาดโภชนาการของบริษัทเมดโทรนิค บริษัทจะมีพนักงานทั้งหมดประมาณ 50,000 คนในเกือบ 60 ประเทศ คาร์ดิแนล เฮลท์ ถูกจัดอยู่ใน 15 บริษัทแรกใน Fortune 500 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม สามารถเยี่ยมชมได้ที่ cardinalhealth.com, ติดตาม @CardinalHealth on Twitter และเชื่อมต่อกับ LinkedIn ที่ linkedin.com/company/cardinal-health

ข้อควรระวังเกี่ยวกับข้อความในลักษณะการคาดการณ์ในอนาคต

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ประกอบด้วยแถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าเกี่ยวกับแผนงานของ คาร์ดิแนล เฮลท์ ที่มีผลมาจากการซื้อกิจการด้านการดูแลผู้ป่วยโรคอุดตันในหลอดเลือดดำลึกและธุรกิจภาวะโภชนาการของบริษัทเมดโทรนิคและคำแถลงอื่นๆ ซึ่งเกี่ยวกับความคาดหวังในอนาคต โอกาส การประมาณการและเรื่องอื่นๆ ที่ขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับเหตุการณ์หรือการพัฒนาในอนาคต การแถลงการณ์เหล่านี้อาจถูกระบุโดยคำต่างๆ เช่น คาดหวัง, คาดการณ์ , ตั้งใจ, วางแผน, เชื่อ, จะ, ควร, ไม่,น่าจะ, โครงการ, ต่อไป, มีแนวโน้ม และคำพูดที่คล้ายคลึงกัน และรวมถึงข้อความที่สะท้อนถึงผลลัพธ์ แนวโน้ม หรือ คำแนะนำในอนาคต, งบเรื่องค่าใช้จ่ายคงที่และค่าใช้จ่ายในอนาคต สิ่งเหล่านี้จะขึ้นอยู่กับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่อาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างไปอย่างมากจากที่คาดการณ์หรือโดยนัย ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนเหล่านี้ ได้แก่ ความสามารถในการรักษาลูกค้าและพนักงานของธุรกิจที่ซื้อกิจการมา ความสามารถในการผสานรวมธุรกิจให้เข้ากับการดำเนินงานของคาร์ดิแนล เฮลท์ และความสามารถในการบรรลุผลสำเร็จจากความร่วมมือที่คาดหวัง รวมทั้งการเพิ่มรายได้ ความกดดันด้านการแข่งขันในธุรกิจต่างๆ ปริมาณหรืออัตราการแข็งค่าของราคายาทั่วไปและตราสินค้า หรือภาวะเงินฝืด ระยะเวลาและผลประโยชน์จากการเปิดตัวยาชื่อสามัญหรือยา generic ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์จากการจัดหาแหล่งทั่วไปกับ CVS Health ความเสี่ยงของการไม่ต่ออายุหรือผิดนัดภายใต้ข้อตกลงของลูกค้าหรือผู้จัดจำหน่ายรายสำคัญอย่างน้อยหนึ่งราย หรือการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือระดับของการซื้อภายใต้ข้อตกลงเหล่านั้น ความไม่แน่นอนเนื่องจากการปฏิรูปการดูแลสุขภาพของรัฐบาลรวมถึงข้อเสนอการแก้ไข หรือการยกเลิกกฎหมายประกันสุขภาพ (Affordable Care Act) ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับกฎหมายภาษีหรือการค้าของสหรัฐฯ รวมถึงข้อเสนอเกี่ยวกับ การปรับภาษีที่ชายแดน (border adjustment tax) หรือภาษีนำเข้าใหม่ การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการกระจาย หรืออัตราการชำระเงินคืนสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการด้านการดูแลสุขภาพ ผลของการสืบสวนหรือการดำเนินการใด ๆ โดยหน่วยงานที่กำกับดูแล และการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศและค่าใช้จ่ายของสินค้าโภคภัณฑ์ เช่น น้ำมันเรซิน ผ้าฝ้าย น้ำยางลาเท็กซ์และน้ำมันดีเซล คาร์ดิแนล เฮลท์ อาจจะมีความเสี่ยงและความไม่แน่นอนเพิ่มเติมที่อธิบายไว้ในฟอร์ม 10-K ฟอร์ม 10-Q และ ฟอร์ม 8-K ของรายงานคาร์ดิแนล เฮลท์ และจะแสดงให้เห็นถึงรายงานเหล่านั้น ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เป็นมุมมองของผู้บริหาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 นอกเหนือจากในขอบเขตที่กฎหมายกำหนดไว้ คาร์ดิแนล เฮลท์ จะไม่มีภาระผูกพันในการปรับปรุงหรือแก้ไขแถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้าใดๆ

Leave a comment
Name:
Comment:
เครื่องประดับคือแอคเซสซอรีที่บ่งบอกถึงตัวตนของผู้สวมใส่ ผู้ที่หลงรักเครื่องประดับต่างให้ความสำคัญกับการสร้างสรรค์สไตล์ที่มีเอกลักษณ์จากเครื่องประดับหลากหลายรูปแบบ และนี่คือสิ่งที่กำหนดทิศทางการออ...
< >